മൾട്ടി എൻട്രി ടൂറിസ്റ്റ് വീസ ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ലളിതമാക്കി യുഎ.ഇ; ഒക്ടോബർ 3 മുതലാണ് ടൂറിസ്റ്റ് വീസ അപേക്ഷകർക്ക് നൽകുക

  1. Home
  2. Global Malayali

മൾട്ടി എൻട്രി ടൂറിസ്റ്റ് വീസ ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ലളിതമാക്കി യുഎ.ഇ; ഒക്ടോബർ 3 മുതലാണ് ടൂറിസ്റ്റ് വീസ അപേക്ഷകർക്ക് നൽകുക

uae


വിദേശികൾക്ക് 5 വർഷം കാലാവധിയുള്ള മൾട്ടി എൻട്രി ടൂറിസ്റ്റ് വീസ ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ യുഎഇ ലളിതമാക്കി. ഒരു വർഷം പരമാവധി 90 ദിവസം യുഎഇയിൽ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് പുതിയ വീസ. പരിഷ്‌കരിച്ച താമസ കുടിയേറ്റ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലാകുന്ന ഒക്ടോബർ 3 മുതലാണ് ദീർഘകാലാവധിയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് വീസ അപേക്ഷകർക്ക് നൽകുക. 

4,000 ഡോളറിനു തുല്യമായ ബാങ്ക് ബാലൻസുണ്ടെങ്കിൽ വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വീസ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപുള്ള 6 മാസത്തെ ബാങ്ക് ഇടപാട് രേഖകളാകും അപേക്ഷയോടൊപ്പം പരിഗണിക്കുക. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസും എടുത്തിരിക്കണം. ഇത്രയും രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളർ ഫോട്ടോക്കൊപ്പം പാസ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് കൂടി നൽകി അപേക്ഷിച്ചാൽ വീസ ലഭിക്കുമെന്നു അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

വീസ ലഭിച്ചാൽ 90 ദിവസം വരെ തുടർച്ചയായി രാജ്യത്ത് തങ്ങാം. ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ദിവസം കഴിയണമെന്നുള്ളവർക്ക് പുതുക്കാനും അവസരമുണ്ട്. ഈ വീസയിൽ പരമാവധി താമസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് 180 ദിവസമാണ്. എന്നാൽ, ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൻഷിപ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതി ഉള്ളവരെ ഈ പൊതു വിനോദ വീസ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും. കാലാവധിയിൽ വൈവിധ്യമുള്ള വിവിധതരം സന്ദർശക വീസകൾ ഒക്ടോബർ മുതൽ അപേക്ഷകർക്ക് നൽകും.