സൗദിയിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിഷ്‌കരിക്കുന്നു, ഒക്ടോബർ മുതൽ പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിലവിൽ വരും,

  1. Home
  2. Global Malayali

സൗദിയിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിഷ്‌കരിക്കുന്നു, ഒക്ടോബർ മുതൽ പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിലവിൽ വരും,

saudi


ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി സൗദിയിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷൂറൻസ് പരിഷ്‌കരിക്കുന്നു.  ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ 18 പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കും. ഇതോടൊപ്പം നിലവിൽ  ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തും.

നിലവിലെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷൂറൻസ്  പോളിസികളിൽപെട്ടവർക്ക് അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കുന്നതു മുതൽ മാത്രമേ പുതിയ ആനൂകൂല്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

അടുത്ത മാസം മുതൽ നടപ്പിലാകുന്ന പുതിയ ആനൂകൂല്യങ്ങൾ രാജ്യത്തെ സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും ലഭ്യമാകും. വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ , മാനസികാരോഗ്യ പരിരക്ഷ കേസുകൾ എന്നിവക്കുള്ള പരിധി 15,000 എന്നതിന് പകരം 50,000 ആയി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിരോധ പരിശോധനകൾ, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ, സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം, പൊണ്ണത്തടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കൗൺസിൽ  ഒട്ടേറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പുതിയതായി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കൗൺസിലിന്റെ വക്താവും എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർ വിഷൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. നാസർ അൽ  ജുഹാനി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കു നൽകുന്ന ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും കാര്യക്ഷമതയും വർധിപ്പിക്കുകയാണു പുതിയ നടപടിയുടെ ലക്ഷ്യം .