പാസ്‌പോർട്ടിലെ 'ഒറ്റപ്പേരുകാർ' ശ്രദ്ധിക്കണം; യുഎഇയിലേക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നൽകില്ലെന്ന് എൻ.എ.ഐ.സി

  1. Home
  2. Global Malayali

പാസ്‌പോർട്ടിലെ 'ഒറ്റപ്പേരുകാർ' ശ്രദ്ധിക്കണം; യുഎഇയിലേക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നൽകില്ലെന്ന് എൻ.എ.ഐ.സി

passport


ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ടിൽ സർ നെയിം ചേർക്കാതെ ഒറ്റപ്പേര് മാത്രമുള്ളവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി നാഷനൽ അഡ്വാൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറർ. സന്ദർശക വിസയിൽ എത്തുന്ന 'ഒറ്റപ്പേരുകാർക്ക്' യു.എ.ഇയിലേക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നൽകില്ലെന്ന് എൻ.എ.ഐ.സി അറിയിച്ചു. 

എന്നാൽ, റസിഡൻറ് വിസക്കാർക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമല്ല. പാസ്‌പോർട്ടിൽ ഗിവൺ നെയിം മാത്രം നൽകിയവർക്കാണ് ഇത് തിരിച്ചടിയാകുന്നത്. നേരത്തേ അയാട്ട ഇത്തരം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വ്യാജ വിസക്കാരെ പിടികൂടുന്നതിനാണ് നടപടി.