രണ്ടുവയസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ

  1. Home
  2. Health&Wellness

രണ്ടുവയസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ

CHILDREN


പോഷകഗുണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും നൽകേണ്ടത്. വളരുന്ന ശരീരത്തിനു മാത്രമല്ല, തലച്ചോറിന്റെ വികാസത്തിനും പോഷകഗുണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത്. രണ്ടുവയസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതാണ്

 

  • മുട്ടയാണ് ആദ്യമായി ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. പോഷകങ്ങളുടെ കലവറയാണ് മുട്ട. പ്രോട്ടീനുകളാൽ സമ്പന്നമായ മുട്ടയിൽ കാത്സ്യം, വിറ്റാമിനുകൾ, അയേൺ തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് മുട്ട നൽകുന്നത് നല്ലതാണ്. 
  • പാലാണ് രണ്ടാമതായി ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ  ഊർജമേകുന്ന പാനീയമാണ് പാൽ. വിറ്റാമിൻ ഡിയും കാത്സ്യവും ധാരാളം അടങ്ങിയ പാൽ കുട്ടികളുടെ എല്ലിൻറെയും പല്ലിൻറെയും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. 
  • ഇലവർഗങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയാണ് ചീരകൾ. വിറ്റാമിനുകളുടെ കലവറയാണ് ചീര. വിറ്റാമിൻ എ, ബി, സി, ഇ, കെ, പൊട്ടാസ്യം, കാത്സ്യം, അയേൺ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങൾ ഇവയിലുണ്ട്. ധാരാളം ആന്റിഓക്‌സിഡൻറ്, ധാതുക്കൾ, പ്രോട്ടീൻ, നാരുകൾ എന്നിവയാൽ സംപുഷ്ടമായ ഇവ കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിന്റെ വികാസത്തിന് സഹായിക്കും. 
  • വിറ്റാമിൻ എ ധാരാളം അടങ്ങിയ ക്യാരറ്റ് കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചശക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. കൂടാതെ പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഇവ നല്ലതാണ്. അതിനാൽ ക്യാരറ്റും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം.  
  • വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയ ഓറഞ്ച് കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധശേഷിക്ക് നല്ലതാണ്. അതിനാൽ ഓറഞ്ചും കുട്ടികൾക്ക് നൽകാം.