ബാലാവകാശ നിയമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണം; ഉത്തരവിറക്കി ബാലവകാശ കമ്മീഷൻ

  1. Home
  2. Kerala

ബാലാവകാശ നിയമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണം; ഉത്തരവിറക്കി ബാലവകാശ കമ്മീഷൻ

Child Rights Commission


പോക്സോ നിയമം മറയാക്കി വ്യാജപരാതികൾ നൽകുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നിർദേശം നൽകി ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ. ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികളെ നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്നും ഉത്തരവിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബാലനീതി നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിറക്കിയത്.
ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബാലനീതി നിയമപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. പോക്സോ നിയമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം ബാലനീതി നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ പരാതി നൽകുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. 
പല അധ്യാപകരും ബാലാവകാശ നിയമലംഘനം ഭയന്ന് കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ വിമുഖത കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവണത കുട്ടികളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെ ഉൾപ്പെടെ മോശമായി ബാധിക്കും. അതിനാൽ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധ്യാപകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി പരിശീലനപരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് കമ്മീഷൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.