സെപ്റ്റംബറിലും സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതിക്ക് സര്‍ചാര്‍ജ് ഏര്‍പ്പെടുത്തും; 19 പൈസ ഈടാക്കും

  1. Home
  2. Kerala

സെപ്റ്റംബറിലും സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതിക്ക് സര്‍ചാര്‍ജ് ഏര്‍പ്പെടുത്തും; 19 പൈസ ഈടാക്കും

kseb


കേരളത്തിൽ സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തിലും വൈദ്യുതിക്ക് സര്‍ചാര്‍ജ് ഈടാക്കുമെന്നും കെഎസ്ഇബി. യൂണിറ്റിന് 10 പൈസയും, റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍ അനുവദിച്ച 9 പൈസയും ചേര്‍ത്ത് 19 പൈസ ഈടാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ കേന്ദ്രനിയമപ്രകാരം യൂണിറ്റിന് 10 പൈസ വരെ സര്‍ചാര്‍ജ് ഈടാക്കാനാവും.
കേരളത്തിൽ രണ്ടു മൂന്നു മാസമായി സര്‍ചാര്‍ജ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിന്റെ സര്‍ചാര്‍ജ് യൂണിറ്റിന് 10 പൈസയായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് ഉത്തരവിറക്കി.