'തരൂർ ഡൽഹി നായരല്ല, അസ്സൽ നായർ'; എൻഎസ്എസ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ജി.സുകുമാരൻ നായർ

  1. Home
  2. Kerala

'തരൂർ ഡൽഹി നായരല്ല, അസ്സൽ നായർ'; എൻഎസ്എസ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ജി.സുകുമാരൻ നായർ

gsukumaran-nair-tharoor


കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ ഡൽഹി നായർ അല്ല അസ്സൽ നായരെന്ന് എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി.സുകുമാരൻ നായർ. ഡൽഹി നായർ എന്ന ശശി തരൂരിനോടുള്ള പരിഗണന മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തനിക്കു നേരത്തെ ചെറിയ ധാരണ പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറിയെന്നും സുകുമാരൻ നായർ വ്യക്തമാക്കി.

എൻഎസ്എസിനു രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സമദൂര നിലപാടാണു സ്വീകരിച്ചിരക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ''എൻഎസ്എസിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടും അടുപ്പവും അകലവും ഇല്ല. സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചു വോട്ട് ചെയ്യാം. വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ജാതിയോ മതമോ ഇല്ല. ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും എൻഎസ്എസ് ഇടപെടുന്നില്ല. ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കില്ല. ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ചു വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിനോടു തങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്‌നവുമില്ല.' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.