എഐ ക്യാമറയുടെ ആദ്യ ഗഡു കെൽട്രോണിന് നൽകാൻ സർക്കാരിന് അനുമതി നൽകി ഹൈക്കോടതി

  1. Home
  2. Kerala

എഐ ക്യാമറയുടെ ആദ്യ ഗഡു കെൽട്രോണിന് നൽകാൻ സർക്കാരിന് അനുമതി നൽകി ഹൈക്കോടതി

High court and ai camera


എഐ ക്യാമറ വിഷയത്തിൽ കെൽട്രോണിന് ആദ്യ ഗഡു നൽകാൻ അനുമതി നൽകി ഹൈക്കോടതി. ആദ്യ ഗഡുവായ 11.75 കോടി നൽകാനാണ് സർക്കാരിന് അനുമതി നൽകിയത്. ജൂൺ 23 മുതൽ കേരളത്തിലെ റോഡുകളിൽ ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണെന്നും, അപകട – മരണ നിരക്കുകൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പണം നൽകാൻ കോടതി അനുമതി നൽകിയത്.

എഐ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അഴിമതി ആരോപണം ഉയർന്നതോടെയാണ് കരാറുകാർക്ക് പണം നൽകുന്നത് ഹൈക്കോടതി തട‌‌ഞ്ഞത്. ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുതുക്കിയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിലപാട്. എഐ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചതിൽ അഴിമതി ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.