യാത്രയുടെ തിരക്കിൽ ഭരണഘടന വായിക്കാൻ ഗവർണർമാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല: പി.രാജീവ്

  1. Home
  2. Kerala

യാത്രയുടെ തിരക്കിൽ ഭരണഘടന വായിക്കാൻ ഗവർണർമാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല: പി.രാജീവ്

P-rajeev


നിയമസഭ ബിൽ പാസാക്കി അയച്ചാൽ പിന്നെ ഗവർണർ വിശദീകരണം തേടേണ്ടതില്ലെന്നു വ്യവസായ മന്ത്രി പി.രാജീവ്. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ നിയമനിർമാണ സഭയിലേക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കാമെന്നും ഇതാണു ഭരണഘടന പറയുന്നതെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. 

യാത്രയുടെ തിരക്കിൽ ഭരണഘടന വായിക്കാൻ പോലും ഗവർണർമാർക്കു കഴിയുന്നില്ല. ഗവർണർ എന്നത് ആലങ്കാരിക പദവിമാത്രമാണെന്നു അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും രാജീവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.