പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകളിൽ വർധന നടപടി തുടരും; ഏഴ് ജില്ലകളിൽ 30 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കും

  1. Home
  2. Kerala

പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകളിൽ വർധന നടപടി തുടരും; ഏഴ് ജില്ലകളിൽ 30 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കും

plus one allotment


കേരളത്തിലെ പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോ​ഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 81 താത്ക്കാലിക ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കും. എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളില്‍ 20 ശതമാനം സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കും. മാര്‍ജിനല്‍ സീറ്റ് വര്‍ധനവും അതേ രീതിയില്‍ തുടരും.

കൊല്ലം, എറണാകുളം, തൃശൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ 20 ശതമാനം സീറ്റും, തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം, കാസർഗോഡ് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളിലെ ഗവ. സ്‌കൂളുകളില്‍ 30 ശതമാനം സീറ്റുമാണ് വർധിപ്പിക്കുക. എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ 10% കൂടി മാർജിനൽ വർധനവ് അനുവദിക്കും.