കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയിലെ എസ്എഫ്ഐ ബാനറുകൾ നീക്കണം'; നിർദേശം നൽകി ഗവർണർ

  1. Home
  2. Kerala

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയിലെ എസ്എഫ്ഐ ബാനറുകൾ നീക്കണം'; നിർദേശം നൽകി ഗവർണർ

governor


കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയിൽ തനിക്കെതിരായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബാനറുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. എസ്എഫ്ഐ സ്ഥാപിച്ച ബാനറുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം. സർവ്വകലാശാലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഗവർണർ ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. 

എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. ഗവർണർക്കെതിരായി വ്യാപകമായി പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ സർവ്വകലാശാലയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.