ബ്ലാക്ക് മാജിക് ചെയ്യുന്നവർ തനിക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കു; വെല്ലുവിളിച്ച് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ മകൻ

  1. Home
  2. Kerala

ബ്ലാക്ക് മാജിക് ചെയ്യുന്നവർ തനിക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കു; വെല്ലുവിളിച്ച് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ മകൻ

raj mohan unnithan


ബ്ലാക്ക് മാജിക് ചെയ്യുന്നവരോട് തനിക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് ലോക്സഭാ എംപി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ മകൻ അമൽ ഉണ്ണിത്താൻ. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് അമൽ ഉണ്ണിത്താൻ പ്രതികരണം നടത്തിയത്. സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കിടയിലും കൂടോത്രത്തിലും മറ്റു പിന്തിരിപ്പൻ രീതികളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നും അമൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇവർ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി അജ്ഞതയെയും ഭയത്തെയും ഇരയാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടികാണിച്ചു.

അമല്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍റെ കുറിപ്പ്

ശ്രദ്ധേയമായ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളും നമ്മുടെ ലോകം കൈവരിച്ച പുരോഗമനപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, മാന്ത്രികതയിലും, കൂടോത്രത്തിലും മറ്റ് പിന്തിരിപ്പൻ രീതികളിലും വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകവും നിരാശാജനകവുമാണ്. ഈ വീക്ഷണങ്ങൾ ആരുടേതായാലും, അവ കാലഹരണപ്പെട്ടതും ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്.

ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾ തട്ടിപ്പുക്കാരല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല, സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി അജ്ഞതയെയും ഭയത്തെയും ഇരയാക്കുന്നു.

ബ്ലാക്ക് മാജിക് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരെ എനിക്കെതിരെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു!!!! ഞാൻ ഒരു അന്ധവിശ്വാസി അന്ധവിശ്വാസി അല്ലാത്തതിനാൽ അത് തീർച്ചയായും ഏൽക്കില്ല . ഇതരം കാര്യങ്ങൾ അവയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ, കാരണം അവ സ്വന്തം മനസ്സിൽ ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതൊരു മാനസിക രോഗമാണ്!