രുചികരമായി മാംസം പാകം ചെയ്യാം; ദാ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ

  1. Home
  2. Lifestyle

രുചികരമായി മാംസം പാകം ചെയ്യാം; ദാ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ

curry


രുചികരമായി മാംസം പാചകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു കലയാണ്. ഇതിന് ചില കുറുക്കു വഴികളൊക്കെയുണ്ട്. മാംസം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ രുചികൂടാനായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 

മാംസം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ പപ്പായ ചേർക്കുന്നതു പെട്ടെന്നു വെന്തു കിട്ടാൻ നല്ലതാണ്.

പാകം ചെയ്യും മുമ്പ് അൽപ സമയം നാരങ്ങയും വിനാഗിരിയും പുരട്ടുന്നത് മാംസം മൃദുവാകാൻ സഹായിക്കും. 

പാകം ചെയ്യുന്നതിനു 30 മിനിട്ട് മുമ്പ് തൈര്, മസാല, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഇറച്ചിയിൽ പുരട്ടി വയ്ക്കുക. ഇതു മസാലകൾ മാംസത്തിൽ ഇറങ്ങാനും രൂചി കൂടാനും ഉപകരിയ്ക്കും.