മട്ടയരി ചോറ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വേവിക്കാം; ഗ്യാസ് അധികം ഉപയോഗിക്കാതെ

  1. Home
  2. Lifestyle

മട്ടയരി ചോറ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വേവിക്കാം; ഗ്യാസ് അധികം ഉപയോഗിക്കാതെ

rice


അധികം ഗ്യാസ് ചിലവില്ലാതെ മട്ടയരി ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം.

  • അരി കഴുകിയ ശേഷം 15 മിനിറ്റ് കുതിർക്കുക.
  • കുതിർത്ത അരിയും വെള്ളവും പ്രഷർ കുക്കറിൽ മിതമായ ചൂടിൽ മൂന്നോ നാലോ വിസിൽ വരുത്തുക. ഗ്യാസ്  താഴ്ത്തി  ( ചെറു ചൂടിൽ ) 5 മിനിറ്റ് കൂടി  വേവിക്കുക. (വെള്ളം 1 കപ്പ് അരിക്ക് 3 മുതൽ 3.5  കപ്പ് എന്ന അളവിൽ വേണം ചേർക്കുവാൻ )
  • കുക്കറിലെ പ്രഷർ പോയ ശേഷം നോക്കാം, അരി വെന്തിട്ടുണ്ടാകും. ചോറ് പാത്രത്തിലേക്കു മാറ്റിയ ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ ചുടു വെള്ളം ചേർത്തു കൊടുത്ത ശേഷം വാർക്കാവുന്നതാണ്. വെള്ളം മുഴുവൻ പോയ ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം. ഈ രീതിയിൽ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ പാചകവാതക  ഉപയോഗം വളരെ കുറവായിരിക്കും.