എല്ലാ പണിയും കിഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ നിൽക്കരുത്; ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം പണിയെടുക്കാം

  1. Home
  2. Lifestyle

എല്ലാ പണിയും കിഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ നിൽക്കരുത്; ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം പണിയെടുക്കാം

sleeping


ഏജ് റിവേഴ്‌സിംഗ്" പ്രക്രിയയിലൂടെ ലോകശ്രദ്ധ നേടുന്ന ടെക് സംരംഭകനായ ബ്രയാൻ ജോൺ. നല്ല ഉറക്കത്തിന് ഇദ്ദേഹം തരുന്ന ചിലടിപ്പുകൾ നോക്കാം. നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ ടിപ്പായി ഇദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിന് ദിനചര്യയിൽ പ്രഥമ പരി​ഗണന കൊടുക്കുക എന്നതാണ്. മറ്റെല്ലാം ജോലികളും കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഉറക്കത്തെ നമ്മുടെ മുൻ​ഗണനയിൽ ആദ്യത്തേത് ആക്കുക എന്നാണദ്ദേഹം പറയുന്നത്. 

രണ്ടാമതായി, എല്ലാവർക്കും സ്ഥിരമായ ഒരു സമയം ഉറങ്ങാനായി ഉണ്ടാകണമെന്നും താൻ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 8.30 -ന് ഉറങ്ങി അഞ്ച് മണിക്ക് ഉണരുമെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. മൂന്നാമതായി, ഒരു സുപ്രധാന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി കലഹിച്ചതിന് ശേഷമോ നിർണായകമായ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടോ ഉറക്കത്തിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല. പരമാവധി നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, മദ്യം, കോഫി പോലുള്ളവ ഉറക്കത്തിന് മുൻപ് ഒഴിവാക്കുക 

കിടപ്പുമുറിയിലെ വെളിച്ചത്തെ കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കുക എന്നതാണ്. ഗാഡ്‌ജെറ്റ് സ്‌ക്രീനുകളുടെ നീല ലൈറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കിടപ്പുമുറിയിൽ ബ്ലാക്ക്ഔട്ട് കർട്ടനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു.  ഒരാൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ മുറിയിൽ അനുയോജ്യമായ താപനില നിലനിർത്തുക എന്നതാണ്. സമാധാനപരമായ ഉറക്കത്തിനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉറങ്ങാൻ ഒരുക്കുക. നല്ല ഉറക്കം നല്ല ആരോ​ഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്.