വയറ്റിൽ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ?; ഇതാ വീട്ടിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ചില എളുപ്പ വിദ്യകൾ

  1. Home
  2. Lifestyle

വയറ്റിൽ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ?; ഇതാ വീട്ടിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ചില എളുപ്പ വിദ്യകൾ

acidity


വയറ്റിൽ ഗ്യാസ്സ് നിറഞ്ഞാൽ ആകെ ചീർത്ത് കെട്ടി നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും അവസ്ഥപോലും ഉണ്ടാകാം. ചിലർക്ക് വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് നിറയുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിലേയ്ക്കും നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ശാരീരികാസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മൂഡ് മുതൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് ഇത്.

നമ്മൾ കഴിച്ച ആഹാരം കൃത്യമായി ദഹിക്കാതെ വരുമ്പോൾ,അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ചായ കുടിക്കുക, കുളിക്കുക എന്നിവ ചെയ്താലെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ചിലർ കൃത്യസമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് മൂലം വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് നിറയാറുണ്ട്. ചിലർക്ക് ചില കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, പരിപ്പ് പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ കഴിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരം പ്രശ്നം കാണാം. ഇത് മാറ്റി എടുക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം.

ജീരകം
എല്ലാവരുടേയും വീട്ടിൽ ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ചെറിയ ജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അടുത്ത് വായയിൽ ഇട്ട് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നത് വയറ്റിലെ ഗ്യാസ് വേഗത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ചിലർ വലിയ ജീരകം ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, വലിയ ജീരകത്തേക്കാളും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ ചെറിയ ജീരകം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ചെറിയ ജീരകം നന്നായി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും അതുപോലെ ജീരകം കുതിർത്ത് കഴിക്കുന്നതുമെല്ലാം തന്നെ വയറ്റിലെ ഗ്യാസ് നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ്.

ഇഞ്ചി
വയറ്റിലെ അസിഡിറ്റി മാറ്റി എടുക്കാൻ നങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കുക എന്നത്. ഇഞ്ചി കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ് നീര് എടുത്ത് അത് കുറച്ച് തേനിൽ ചാലിച്ച് കുടിച്ചാൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനും വയർ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും കല്ലുപ്പും ചേർത്ത് ചതച്ച് ഇത് വായയിൽ ഇട്ട് വിഴുങ്ങണം. ഇത് വയറ്റിൽ നിന്നും വേഗത്തിൽ ഗ്യാസ് നീക്കം ചെയ്യാനും അതുപോലെ, വയർ ക്ലീനാക്കി എടുക്കാനും ദഹനം കൃത്യമായി നടക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

രസം
ദഹനം കൃത്യമാക്കാൻ രസം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് ചോറ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പലരും രസം കുടിച്ചിരുന്നത്. രസം ദഹനം കൃത്യമായി നടക്കുന്നതിനും വയറ്റിലെ ഗ്യാസ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കും.

ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പരിപ്പിന്റെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തയ്യാറാകി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.വയർ ചീർത്ത് വരാതിരിക്കാനും. വയർ അമിതമായി നിറഞ്ഞു എന്ന ഫീൽ തോന്നാതിരിക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ്.

പഴങ്ങൾ
നമ്മൾ കഴിച്ച ആഹാരം ദഹിക്കാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പല അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് നമുക്ക് അറിായം. ഇത്തരത്തിൽ ദഹനം കൃത്യമായി നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റി എടുക്കാൻ വേഗത്തിൽ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

പ്രത്യേകിച്ച് കൈതചക്ക, പപ്പായ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപഴം എന്നിവ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദഹനം വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാരുകൾ വയർ വേഗത്തിൽ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.