തൊലി കളയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്; വീട്ടില്‍ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക

  1. Home
  2. Lifestyle

തൊലി കളയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്; വീട്ടില്‍ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക

juice make


വീടുകളിലും ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും. ഇത്തരത്തില്‍ വീട്ടില്‍ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. പച്ചക്കറികളോ പഴങ്ങളോ എന്തുമാകട്ടെ അവ നല്ലതുപോലെ ഉരച്ചോ വെള്ളത്തിലിട്ടുവച്ചോ എല്ലാം കഴുകിയെടുക്കുന്നത് അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാനെടുക്കുന്ന പഴമോ പച്ചക്കറിയോ ഏതാണെങ്കിലും അവയുടെ തൊലി കളയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ്. കൂടാതെ രുചിയും കൂട്ടും. പച്ചക്കറികളോ പഴങ്ങളോ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ജ്യൂസറിലിടുന്നതിനെക്കാള്‍ ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് ഇടുന്നതാണ് കുറെക്കൂടി നീര് കിട്ടാന്‍ നല്ലത്.

ജ്യൂസ് ഏതായാലും അതില്‍ അധികം മധുരം ചേര്‍ക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. മധുരമൊഴിവാക്കി ശീലിച്ചാല്‍ പിന്നീടത് പ്രയാസവുമാകില്ല. പച്ചക്കറികളായാലും പഴങ്ങളായാലും കുരു അല്ലെങ്കില്‍ വിത്ത് മാറ്റിയില്ലെങ്കില്‍ ജ്യൂസില്‍ കയ്പ് കയറാം