പല്ല് തേച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല; ദന്തക്ഷയം വരാതിരിക്കാൻ ഇവ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക

  1. Home
  2. Lifestyle

പല്ല് തേച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല; ദന്തക്ഷയം വരാതിരിക്കാൻ ഇവ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക

Brush teeth


പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനായി ദിവസവും രണ്ടു നേരം പല്ല് തേച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും പാനിയങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നൽകിയാൽ പല്ലിന് യാതൊരു കേടുപാടുകളും വരാതെ സംരക്ഷിക്കാനാകും.

ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചാലും വായയും പല്ലും വൃത്തിയാക്കണം എന്നതാണ്. ചായയുടെയും കാപ്പിയുടെയും കാര്യത്തിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പല്ലിന് ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം കാപ്പിയോടും, ചായയോടുമുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയമാണ്. മധുര പാനിയങ്ങൾ ഏതും പല്ലിന് വില്ലൻ തന്നെയാണ്. അതിനാൽ മധുരം അധികമാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക.

കാർബോണേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശീതള പാനിയങ്ങൾ പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ദോഷകരമാണ്. മധുരം പല്ലിൽ ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. കാർബോണേറ്റ് പല്ലിന്റെ സ്വാഭാവിക ഇനാമൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. മദ്യപാനവും പല്ലിനെ നശിപ്പിക്കും. മദ്യപിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നഷ്ടമാകുന്നതിനാൽ പല്ലിന്റെ ബലം കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.