കുപ്പികളുടെയും പാത്രങ്ങളുടെയും മൂടി മുറുകിപ്പോയോ?; പെട്ടെന്ന് തുറക്കാം, ഈ വിദ്യകൾ സഹായിക്കും

  1. Home
  2. Lifestyle

കുപ്പികളുടെയും പാത്രങ്ങളുടെയും മൂടി മുറുകിപ്പോയോ?; പെട്ടെന്ന് തുറക്കാം, ഈ വിദ്യകൾ സഹായിക്കും

jar


കുപ്പികളുടെയും പാത്രങ്ങളുടെയും മൂടി മുറുകിപ്പോയാൽ എളുപ്പത്തിൽ തടിയൂരാൻ ചില സൂത്രവിദ്യകളുണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം.

തുണി
സ്റ്റീൽ, ഗ്ലാസ് ജാറുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതിപ്പോകാം. ഇത് ജാറുകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ മെഴുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാകാം. അതിനാൽ മൂടി തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു തുണി എടുത്ത് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് തുറക്കുക എന്നതാണ്. തുണി നീങ്ങിപ്പോകുകയാണെങ്കിൽ. ആദ്യം വെള്ളത്തിൽ നനച്ച ശേഷം ചുറ്റും പൊതിയുക. റബ്ബർ ഡിഷ് കയ്യുറകൾ ധരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണംചെയ്യും. 

ചൂടുവെള്ളം
ലോഹമൂടികളുള്ള ഗ്ലാസ് ജാറുകൾ തുറക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനായി, ഗ്ലാസ് ജാറുകളുടെ പകുതിയോളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. ചൂടു കാരണം ലോഹം വികസിക്കുകയും എളുപ്പത്തിൽ അഴിഞ്ഞു പോരുകയും ചെയ്യും.

അടപ്പ് തട്ടിക്കൊടുക്കുക
ഒരിക്കൽ തുറന്നശേഷം അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ, വശങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ചെറിയ ഒരു മരക്കഷണം ഉപയോഗിച്ച്, അടപ്പിൻറെ മുകളിലും വശങ്ങളിലും തട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തു മാറുകയും പാത്രം തുറക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും.

അവസാനത്തെ വഴി
ചോറ്റുപാത്രം പോലുള്ള സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പണ്ട് സ്‌കൂളിൽ പയറ്റിയ അതേ വിദ്യ പരീക്ഷിക്കാം. പാത്രത്തിൻറെ അടപ്പിൻറെ അഗ്രഭാഗം മൃദുവായി ചുവരിലോ ജനാലയിലോ തട്ടുക. വശങ്ങൾ തിരിച്ചു തിരിച്ചു തട്ടിക്കൊടുക്കുക. കുറച്ചുനേരം കഴിയുമ്പോൾ പാത്രം തുറന്നുവരുന്നത് കാണാം.