നോട്ട് മാറാനെത്തുന്നവർക്ക് കുടിവെള്ളവും കാത്തിരിപ്പ് സ്ഥലവും ഒരുക്കണം; ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി ആർ.ബി.ഐ

  1. Home
  2. National

നോട്ട് മാറാനെത്തുന്നവർക്ക് കുടിവെള്ളവും കാത്തിരിപ്പ് സ്ഥലവും ഒരുക്കണം; ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി ആർ.ബി.ഐ

RBI


2000 രൂപ നോട്ട് മാറാനെത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കണമെന്ന് ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. എല്ലാ കൗണ്ടറുകളിലും നോട്ട് മാറാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണം. നോട്ട് മാറാൻ വരുന്നവർക്ക് തണലുള്ള കാത്തിരിപ്പ് സ്ഥലവും കുടിവെള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

പുതിയ നോട്ടുകൾ ഇടപാടുകാർക്ക് നൽകരുതെന്ന് ആർ.ബി.ഐ ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ മുതലാണ് 2000 പ രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ മാറാനാവും. നിലവിൽ നോട്ട് കൈവശമുള്ളവർക്ക് 2023 സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ഉപയോഗിക്കാം.