ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ മതമാണ് സനാതന ധർമ്മം; അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ്

  1. Home
  2. National

ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ മതമാണ് സനാതന ധർമ്മം; അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ്

yogi


ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ മതമാണ് സനാതന ധർമ്മമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. പുരാതന കാലം മുതൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സനാതന ധർമ്മത്തെ ഇപ്പോഴും ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ചിലർ അപമാനിക്കുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. അധികാരത്തിനായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ വിവാദ പരാമർശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 

"സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ നിത്യതയെ ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. സനാതന ധർമ്മത്തെ പോലെ, ദൈവത്തിന്റെ വാസ്തവികത്വവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ മൂല്യങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും തത്വങ്ങളെയും ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും ഇത്തരക്കാർ പാഴാക്കുന്നില്ല. രാവണൻ പോലും ദൈവത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഒടുക്കം രാവണൻ തന്റെ അഹംഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു”- ആദിത്യനാഥ്‌ പറഞ്ഞു.