അവൾക്ക് മുന്നിൽ അവർ ആദരപൂർവ്വം എഴുന്നേൽറ്റ് നിന്നു; ആ അച്ഛന്റെ കണ്ണ് നനഞ്ഞു

  1. Home
  2. National

അവൾക്ക് മുന്നിൽ അവർ ആദരപൂർവ്വം എഴുന്നേൽറ്റ് നിന്നു; ആ അച്ഛന്റെ കണ്ണ് നനഞ്ഞു

CHANDRA CHUD


 ഒരു ജഡ്ജിയുടെ വസതിയിലെ പാചകക്കാരനാണ്  അജയ്കുമാർ സമൽ. അജയ്കുമാർ സമലിന്റെ മകൾ എത്തി പിടിച്ച ഉയരങ്ങളുടെ ദൂരം വലുതാണ്. യുഎസിലെ വിഖ്യാതമായ ഐവിലീവ്  സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം ഉപരിപഠനത്തിന് സ്കോളർഷിപ്പോടെയാണ്  മകൾ  പ്രഗ്യക്ക് ഉപരി പOനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചത്.  ഈ വലിയ നേട്ടത്തിന് കൈയ്യടികളോടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അടങ്ങുന്ന സംഘം പ്രഗ്നയെ ആദരിച്ചു.  

ഇന്നലെ അവരുടെ ചായ സൽക്കാരത്തിലെ മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്നു. പ്രഗ്യ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം പ്ര​ഗ്യ കടന്നുവന്നപ്പോൾ ആദ്യം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആദരപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റുനിന്നു. പിന്നാലെ എല്ലാവരും കയ്യടികളോടെ സ്വീകരിച്ചു. അച്ഛനമ്മമാരെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഷോൾ അണിയിച്ചു.   കൂടാതെ പ്ര​ഗ്യക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമ്മാനങ്ങളും കൈമാറി. പ്ര​ഗ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ കാൽ തൊട്ടു വന്ദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻറെ കണ്ണും നനഞ്ഞു. അധ്വാനമാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയെന്ന്  പ്ര​ഗ്യയെ ചേർത്ത് നിർത്തി  ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.