തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ഇസ്തിരി ഇടാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം; നിർദ്ദേശവുമായി സിഎസ്‌ഐആർ, കാരണം ഇതാണ്

  1. Home
  2. National

തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ഇസ്തിരി ഇടാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം; നിർദ്ദേശവുമായി സിഎസ്‌ഐആർ, കാരണം ഇതാണ്

CLOTH


തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ചുളിവുകളുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ജീവനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പടുകയാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് (CSIR). കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരായ പ്രതീകാത്മക പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ജീവനക്കാർ ഇസ്തിരിയിടാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. 'WAH('Wrinkles Acche Hai)'എന്നതാണ് കാമ്പെയ്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്.

ഊർജ്ജ സാക്ഷരതാ കാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമാണ് WAH എന്ന് ശാസ്ത്ര-വ്യാവസായിക ഗവേഷണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും സിഎസ്ഐആറിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ ഡയറക്ടർ ജനറലുമായ ഡോ എൻ കലൈസെൽവി പറഞ്ഞു. ഓരോ സെറ്റ് വസ്ത്രങ്ങളും ഇസ്തിരിയിടുന്നത് 200 ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതിനാൽ, ഇസ്തിരിയിടാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് 200 ഗ്രാം വരെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്നത് തടയാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.