അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലെങ്കിലും യുപിഐ വഴി ഇടപാട് നടത്താം; പുതിയ സംവിധാനവുമായി ഐസിഐസിഐ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കുകൾ

  1. Home
  2. Tech

അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലെങ്കിലും യുപിഐ വഴി ഇടപാട് നടത്താം; പുതിയ സംവിധാനവുമായി ഐസിഐസിഐ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കുകൾ

Upi


ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലെങ്കിലും യുപിഐ വഴി പണമിടപാട് നടത്താനാകുന്ന ക്രെഡിറ്റ്ലൈൻ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന് ഐസിഐസിഐ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കുകൾ. മുൻകൂറായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വായ്പാ പരിധിയിലുള്ള പണം യുപിഐ വഴി കൈമാറ്റം ചെയ്യാമെന്ന ആർബിഐ വിജ്ഞാപനത്തെ തുടർന്നാണ് പുതിയ സൗകര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 

ആർബിഐ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് മുൻ‌കൂർ അനുവദിച്ച തുക ഉപയോഗിക്കാനും, പിന്നീട് കുടിശിക തീർക്കാനും യുപിഐ ഉപയോക്താവിന് അവസരം ലഭിക്കും. ഉപയോക്താവിനെ അനുസരിച്ചാകും ക്രെഡിറ്റ് ലൈനിന്റെ പരിധി ബാങ്കുകൾ നിശ്ചയിക്കുക. യുപിഐ നൗ, പേ ലേറ്റർ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ എച്ച്ഡിഎഫ്സി, ഐസിഐസിഐ ബാങ്കുകൾ നിലവിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ പേ, മൊബിക്വിക് എന്നിവയടക്കം എല്ലാ യുപിഐ ആപ്പുകൾ വഴിയും ഇവ ഉപയോഗിക്കാം.

ഇതുവരെ യുപിഐ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ, ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ, പ്രീപെയ്ഡ് വാലറ്റുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്നിവ മാത്രമേ യുപിഐ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ.

1) എച്ച്ഡിഎഫ്സി പേ ലേറ്റർ സംവിധാനം

യുപിഐ ആപ്പിൽ പേലേറ്റർ സംവിധാനം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യുപിഐ വഴി ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ അക്കൗണ്ട് ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മെർച്ചന്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാത്രമേ പണമയയ്ക്കാനാവൂ.

ഉപയോഗിച്ച പണം, അതെത്ര ദിവസത്തേക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് പലിശ ഈടാക്കുക. 10 ദിവസത്തേക്ക് 5,000 രൂപ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുകയ്ക്ക് മാത്രം പണമടച്ചാൽ മതി. ക്രെഡിറ്റ്ലൈൻ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് മാസാവസാനമാണ് പലിശ ഈടാക്കുക. സമയം കഴിഞ്ഞ ശേഷവും പലിശ അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിന്റെ സേവിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് ബാങ്ക് സ്വമേധയാ പണമീടാക്കും.

2) ഐസിഐസിഐ പേ ലേറ്റർ സംവിധാനം

45 ദിവസം വരെ പലിശയില്ലാതെ വായ്പ ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും. ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് നടത്തുന്നതിനും മെർച്ചന്റ് യുപിഐ ഐഡികളിലേക്ക് ഉടനടി പണമടയ്ക്കുന്നതിനും ഇതിലൂടെയാകും. നിങ്ങളുടെ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പേലേറ്റർ കുടിശ്ശിക സ്വയമേവ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഉപഭോക്താക്കളിൽനിന്ന് ഒരു വട്ടം ആക്ടിവേഷൻ ഫീസായി 500 രൂപയും, ജിഎസ്ടിയും ഈടാക്കും. പേ ലേറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 3000 രൂപയ്ക്കും 75 രൂപ സേവന ചാർജും ഈടാക്കും.