ഒരു ആർഭാടവുമില്ല, നവകേരള സദസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബജറ്റ് ടൂറിസത്തിന് ഉപയോഗിക്കും; ആൻറണി രാജു

  1. Home
  2. Trending

ഒരു ആർഭാടവുമില്ല, നവകേരള സദസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബജറ്റ് ടൂറിസത്തിന് ഉപയോഗിക്കും; ആൻറണി രാജു

antony raju


നവകേരള സദസ്സിനായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും യാത്ര ചെയ്യാനായി 1 കോടിയുടെ ആഡംബര ബസ് വാങ്ങുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നതു പോലെ ഒരു ആർഭാടവുമില്ലെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി ആൻറണി രാജു്.അത് കാരവനൊന്നുമല്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രത്യേക റുമോ ക്യാബിനോ ഒന്നുമില്ല. ബസ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ  ഭാഗമാവുകയാണ്. നവകേരള സദസ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിച്ചു കളയില്ല. ഇത്തരം ബസുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പേർ കെഎസ്ആർടിസിയെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്.

ബസ് ബജറ്റ് ടൂറിസത്തിന് ഉപയോഗിക്കും. നവകേരളത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ബസ് വാങ്ങിയത്. ബസ് വാങ്ങാൻ എപ്പോഴും സഹായം നൽകുന്നത്. സർക്കാരാണ്. ബസ് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി പൊലിസ് മാറ്റിയതാകാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു