ആലപ്പുഴയിൽ ജയിച്ചത് ഞാനാണ്; പിന്നെ ജനങ്ങളും; ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ‌

  1. Home
  2. Trending

ആലപ്പുഴയിൽ ജയിച്ചത് ഞാനാണ്; പിന്നെ ജനങ്ങളും; ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ‌

SOBHA


ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വാദത്തിനായി പറയാമെങ്കിലും യഥാർത്ഥ വിജയം ബിജെപിക്കും ആലപ്പുഴയിലെ ജനങ്ങൾക്കും തന്നെയാണ്. ഏത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഉരുക്കുകോട്ടയിലും ആളുകൾ ബിജെപിയെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത കുറച്ചുകൂടി ആലപ്പുഴയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു.

'ഇതിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് എനിക്ക് തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തവണ 44 ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ച യുഡിഎഫിന് അത് 48 ശതമാനമായി ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ 17 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 28 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ, ഓട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വീണു എന്ന് വാദത്തിൽ പറയാമെങ്കിലും യഥാർത്ഥ വിജയം ബിജെപിക്കും ആലപ്പുഴയിലെ ജനങ്ങൾക്കും തന്നെയാണ്,' എന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.