അഞ്ചാംപനി: മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ വാക്‌സീനുകളെത്തിച്ചു, കേന്ദ്ര സംഘം ഇന്നെത്തും

  1. Home
  2. Trending

അഞ്ചാംപനി: മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ വാക്‌സീനുകളെത്തിച്ചു, കേന്ദ്ര സംഘം ഇന്നെത്തും

ancham pani


മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അഞ്ചാം പനി പ്രതിരോധത്തിനുള്ള കൂടുതൽ വാക്‌സീനുകൾ എത്തി. വാക്‌സീൻ എടുക്കാത്തവർക്ക് ഭവന സന്ദർശനത്തിലൂടെയടക്കം ബോധവൽക്കരണം നൽകുകയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ഇതിനിടെ രോഗ പകർച്ചയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കേന്ദ്ര സംഘം ഇന്നെത്തും. തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.അതിനുശേഷമാകും ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം എന്നതടക്കം തീരുമാനിക്കുക.

ജില്ലയിൽ 130 പേർക്കാണ് ഇത് വരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.