ഭൂരിഭാഗം വിവാഹമോചനങ്ങളും പ്രണയ വിവാഹങ്ങളിലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

  1. Home
  2. Trending

ഭൂരിഭാഗം വിവാഹമോചനങ്ങളും പ്രണയ വിവാഹങ്ങളിലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

marriage


പ്രണയ വിവാഹങ്ങളിലാണ്  ഭൂരിഭാഗം വിവാഹമോചനങ്ങളും നടക്കുന്നതെന്ന് സുപ്രിം കോടതി. തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കോടതിയിൽ എത്തിയ ദമ്പതികൾ പ്രണയവിവാഹിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ബി.ആർ. ഗവായ്, ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കരോൾ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്‍റെ പ്രതികരണം. 

തർക്കം പരിഹരിക്കാനായി മധ്യസ്ഥതക്ക് കോടതി നിർദേശിച്ചെങ്കിലും ഭർത്താവ് ആദ്യം ഇതിന് തയ്യാറായില്ല. എന്നാൽ, അടുത്തുണ്ടായ ഒരു കോടതിവിധി പ്രകാരം താങ്കളുടെ സമ്മതം കൂടാതെതന്നെ വിവാഹമോചനം നൽകാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് കോടതി ഭർത്താവിനെ ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചക്ക് ഭർത്താവ് സമ്മതിച്ചു.

കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാനാകാത്ത രീതിയിൽ തകർന്ന ബന്ധമാണെന്ന് കോടതിക്ക് മനസിലായാൽ കക്ഷികളിൽ ഒരാൾ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും വിവാഹമോചനത്തിന് അനുമതി നൽകാമെന്ന് സുപ്രിം കോടതി ഈ മാസം ആദ്യം വിധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ആറ് മാസത്തെ നിർബന്ധിത കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് ആവശ്യമില്ലെന്നും കോടതി അറിയിച്ചിരുന്നു.