അധ്യാപകർക്ക് അച്ചടക്കം പ്രധാനം; രേഖകൾ നൽകാതെ 3006 അധ്യാപകർ എസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

  1. Home
  2. Trending

അധ്യാപകർക്ക് അച്ചടക്കം പ്രധാനം; രേഖകൾ നൽകാതെ 3006 അധ്യാപകർ എസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

k shivan kutty


എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ രേഖകൾ നൽകാതെ 3006 അധ്യാപകർ വിട്ടുനിന്നതായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി. ഇവർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മറുപടി പരിശോധിച്ച ശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അധ്യാപകർക്ക് അച്ചടക്കം പ്രധാനമാണെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഡോ. വന്ദനയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി സന്ദീപിനെ പോലുള്ള അധ്യാപകർ വേറെയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നും വി ശിവൻ കുട്ടി പറഞ്ഞു. ഈ സൈസ് അദ്ധ്യാപകർ വേറെയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സന്ദീപിനെ പോലുള്ള അധ്യാപകനെ കുറിച്ച് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നത് അത്ഭുതകരമാണ്. സ്കൂളുകളിലെ ലഹരി ഉപയോഗത്തെ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.