എബിസി ചട്ടങ്ങൾ വന്നതിനാൽ ഇടപെടാനില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി; തെരുവുനായ് പ്രശ്‌നത്തിലെ ഹർജികൾ തീർപ്പാക്കി

  1. Home
  2. Trending

എബിസി ചട്ടങ്ങൾ വന്നതിനാൽ ഇടപെടാനില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി; തെരുവുനായ് പ്രശ്‌നത്തിലെ ഹർജികൾ തീർപ്പാക്കി

sc


തെരുവുനായ് പ്രശ്‌നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി തീർപ്പാക്കി. 2023 ലെ എബിസി ചട്ടങ്ങൾ വന്നതിനാൽ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാനില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ ചട്ടങ്ങളിൽ പരാതിയുണ്ടങ്കിൽ അതത് ഹൈക്കോടതികളെ സമീപിക്കാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

തെരുവുനായ് പ്രശ്‌നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള, കർണാടക, ബോംബെ ഹൈക്കോടതികളുടെ വിധിയിലെ ശരിതെറ്റുകളിൽ ഇടപെടാനില്ല. വിഷയത്തിലെ നിയമപ്രശ്‌നങ്ങൾ തുറന്നിടുന്നതായും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കേസിൽ  വിശദമായ ഉത്തരവ് പിന്നീട് പുറത്തിറക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻറെ അടക്കം ഹർജികളാണ് തീർപ്പാക്കിയത്.