മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി ബില്ലിൽ വിശദീകരണം നൽകണം, സർക്കാർ കാട്ടുന്നത് ധൂർത്ത്, ഭരണഘടന ലംഘനം ; ഗവർണർ

  1. Home
  2. Trending

മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി ബില്ലിൽ വിശദീകരണം നൽകണം, സർക്കാർ കാട്ടുന്നത് ധൂർത്ത്, ഭരണഘടന ലംഘനം ; ഗവർണർ

pinaryi governor


സർക്കാർ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ എല്ലാ സീമകളും സർക്കാർ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവർണർ. സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ ധൂർത്ത് നടക്കുന്നു. .ബില്ലുകള്‍ ഒപ്പിടാതെ പിടിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാടിനെതിരെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ച സാഹചര്യത്തെക്കുരിച്ച് പ്രതികരണം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഗവര്‍ണറുടെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം.ഭരണ ഘടനാ പരമായി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടങ്കിൽ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാം.സുപ്രീം കോടതി ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്‍റെ  ഉത്തരവാദിത്വ കുറിച്ച് മറുപടി നൽകും.സർക്കാർ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മാധ്യമങ്ങളിൽ മറുപടി പറയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സർവ്വകലാശാല ബില്ല് പാസാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗവർണറുടെ അനുമതി വാങ്ങണമായിരുന്നു.ധനബില്ലാണ് .അതിൽ പാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ സർക്കാർ ചെയ്തില്ല.മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ബില്ലിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ വരേണ്ടത്.അതുണ്ടായില്ല. ജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് സിമ്മിംഗ് പൂൾ പണിയുന്നു.പെൻഷൻ നൽകുന്നില്ല.സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു നിൽക്കുന്നവെന്ന് സർക്കാർ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി വിശദീകരിക്കാതെ ബില്ലിൽ തന്‍റെ  നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു