കുടിയന്‍മാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌, നാളെ മദ്യശാലകള്‍ക്ക് അവധി

  1. Home
  2. Trending

കുടിയന്‍മാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌, നാളെ മദ്യശാലകള്‍ക്ക് അവധി

bevco


സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യശാലകള്‍ക്ക് നാളെ അവധിയായിരിക്കും. ബെവ്കോ, കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകള്‍ക്കെല്ലാം അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.