സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ലൈംഗികാഭിലാഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവയാണ്; അറിയാം

  1. Home
  2. Lifestyle

സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ലൈംഗികാഭിലാഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവയാണ്; അറിയാം

sex


പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അസ്തിത്വങ്ങളാണ്. പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ലൈംഗികതയും ആഗ്രഹ നിലയും സെക്‌സ് ഡ്രൈവും വ്യത്യസ്തമാണ്. ലൈംഗികാഭിലാഷം സാധാരണയായി സ്ത്രീകളേക്കാൾ പുരുഷന്മാരിൽ കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയാറുള്ളത്.

സെക്‌സ് ഡ്രൈവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവയാണ്;

പുരുഷന്മാർ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നു: പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 60 വയസിന് താഴെയുള്ള പുരുഷന്മാർ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. താരതമ്യേന സ്ത്രീകളിൽ നാലിലൊന്ന് മാത്രമേ തുല്യ ആവൃത്തിയിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ.

പുരുഷന്മാർ കൂടുതൽ സെക്‌സ് തേടുന്നു: ചില ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സ്ത്രീകളേക്കാൾ പുരുഷന്മാർ ലൈംഗികത തേടുന്നു എന്നാണ്. പുരുഷന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ഏകദേശം 40% സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.

സ്ത്രീകളുടെ സെക്‌സ് ഡ്രൈവ് പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സങ്കീർണ്ണമാണ്: സ്ത്രീകളുടെ സെക്‌സ് ഡ്രൈവ് പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സങ്കീർണ്ണമാണ്. ആരെയാണ് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത്, ആരുമായാണ് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആരെയാണ് പ്രണയിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ പുരുഷന്മാർ സാധാരണയായി കർക്കശക്കാരാണ്. നേരെമറിച്ച്, സ്ത്രീകൾ കുറഞ്ഞ സെക്‌സ് ഡ്രൈവുകൾ മൂലം സ്വവർഗ ബന്ധങ്ങളോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്.

രതിമൂർച്ഛയിലെ വ്യത്യാസം: ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ സ്ഖലനം ഉണ്ടാകാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് ഏകദേശം 4 മുതൽ 7 മിനിറ്റ് വരെ വേണ്ടിവരും. അതേസമയം ഒരു സ്ത്രീക്ക് 10 മുതൽ 11 മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കാം. 26 ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും 75 ശതമാനം പുരുഷന്മാർക്കും രതിമൂർച്ഛയുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.