മുഖക്കുരു മാറാൻ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നല്ലതോ?; പിന്നിലെ സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞിരിക്കാം

  1. Home
  2. Lifestyle

മുഖക്കുരു മാറാൻ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നല്ലതോ?; പിന്നിലെ സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞിരിക്കാം

toothpaste


മുഖക്കുരു മാറാനായി മുഖത്ത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പുരട്ടാറുണ്ട്. ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടിയാൽ മുഖക്കുരു ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, മുഖക്കുരു മാറുന്നതിന് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോ​ഗിക്കാറുണ്ടോ?.

ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ചർമ്മത്തിന് ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല. ഇത് പല്ലുകൾക്കാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ടൂത്ത്‌പേസ്റ്റിൽ ട്രൈക്ലോസൻ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിച്ച് മുഖക്കുരുവിന് സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ട്രൈക്ലോസന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വളരെക്കാലമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ട്രൈക്ലോസാൻ ചർമ്മ കാൻസറിന്റെ വളർച്ചയ്‌ക്കും കാരണമാകുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ‘ട്രൈക്ലോസാൻ നീക്കം ചെയ്താലും ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ചർമ്മത്തിന് സുരക്ഷിതമായ മാർഗ്ഗമല്ല. ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ ചർമ്മത്തിന് ഹാനികരമായ മറ്റ് ചേരുവകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ടൂത്ത്‌പേസ്റ്റ് ചർമ്മത്തിന് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യും.

മുഖക്കുരുവിന് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് മികച്ച ചികിത്സാ മാർഗമല്ല. ഇത് ചർമ്മത്തെ വരണ്ടതാക്കുകയും, മുഖക്കുരുവിന്റെ അവസ്ഥയെ വഷളാക്കുകയും ചെയ്യും. മുഖക്കുരു മാറാൻ മറ്റ് അനവധി മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയെന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുക.